Bebek İsimleri - Dursunbey 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Tekinsoy Erkek Türkçe İyi soydan gelen ki... 693 0
Tekmil Erkek Arapça Kemale erdirme. Bit... 790 0
Tekmile Erkek Arapça (bkz. Tekmil) 705 0
Tekrim Erkek Arapça Ululama, saygı göst... 770 0
Tekrime Erkek Arapça (bkz. Tekrim) 801 0
Teksen Erkek Türkçe Sen teksin, eşsizsi... 746 0
Teksoy Erkek Türkçe Eşsiz bir soydan ge... 757 0
Telmiye Erkek Arapça 1. Parıldatma, renk ... 661 0
Telvin Erkek Arapça Renk verme, boyama 797 0
Temaşa Erkek Arapça 1. Hoşlanarak bakma,... 737 0
Temcit Erkek Arapça 1. Ululama, ağırlama... 713 0
Temdih Erkek Arapça Çok övme 623 0
Temdiha Erkek Arapça (bkz. Tem-dih) 761 0
Temel Erkek Yunanca 1. Yapılardan toprak... 844 0
Temenna Erkek Arapça El ile selam verme.... 803 0
Temenni Erkek Arapça Dileme, istek, dile... 760 0
Temim Erkek Arapça 1. Nazar boncuğu, na... 766 0
Temime Erkek Arapça Nazar boncuğu, naza... 754 0
Temircan Erkek Türkçe Demir gibi sağlam k... 799 0
Temirhan Erkek Türkçe Demir gibi sağlam g... 718 0
Temirkut Erkek Türkçe Demir gibi güçlü ve... 659 0
Temizalp Erkek Türkçe 1. İyi ahlaklı kimse... 716 0
Temizcan Erkek Türkçe İçi temiz olan kims... 797 0
Temizel Erkek Türkçe Dürüst kimse 748 0
Temizer Erkek Türkçe Dürüst kimse 727 0
Temizhan Erkek Türkçe İyi vasıflı lider 778 0
Temizkal Erkek Türkçe Her zaman doğru ve ... 687 0
Temizkan Erkek Türkçe Temiz soydan gelen 669 0
Temizöz Erkek Türkçe Özü temiz, dürüst o... 881 0
Temizsan Erkek Türkçe Doğruluğu ve dürüst... 829 0
Temizsoy Erkek Türkçe Temiz ve dürüst soy... 727 0
Temre Erkek Arapça Hurma 732 0
Temren Erkek Türkçe Ok, kargı gibi deli... 826 0
Temür Erkek Türkçe Demir 753 0
Tenay Erkek Türkçe Ay gibi beyaz, parl... 757 0
Tendü Erkek Moğolca Yiğit, cesur 856 0
Tendubay Erkek Türkçe Yiğit, cesur erkek 774 0
Tengiz Erkek Türkçe Deniz 720 0
Tengizalp Erkek Türkçe Denizci yiğit 720 0
Tennur Erkek Türkçe Teni nur gibi aydın... 776 0
Tenşit Erkek Arapça Şenlendirme, keyifl... 683 0
Tenvir Erkek Arapça Aydınlatma, ışıklan... 667 0
Tenzil Erkek Arapça İndirme, aşağı düşü... 722 0
Tenzile Erkek Arapça (bkz. Tenzil) 723 0
Teoman Erkek Türkçe Hun imparatoru Mete... 759 0
Teoman Erkek Türkçe Oğuz Hanın babası 687 0
Terakki Erkek Arapça İlerleme, yükselme,... 688 0
Terbiye Erkek Türkçe 1. Eğitim. 2. Görgü.... 731 0
Tercan Erkek Türkçe 1. Genç, taze, delik... 802 0
Teren Erkek Farsça Nesteren denen gül 792 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164