Bebek İsimleri - Dursunbey 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Ümmühan Erkek Arapça – Hükümdar anası. 793 0
Ümniye Erkek Arapça 1. Umut. 2. İstek, a... 795 0
Umran Erkek Arapça 1. Bayındırlık, mamu... 794 0
Ümran Erkek Türkçe (bkz. Ümran) 785 0
Umur Erkek Türkçe Görgü, bilgi, deney... 834 0
Umural Erkek Türkçe Görgü, bilgi, deney... 688 0
Umuralp Erkek Türkçe Görgülü, bilgili, y... 712 0
Umurbay Erkek Türkçe Görgülü, bilgili, s... 662 0
Umurbey Erkek Türkçe Görgülü, bilgili, k... 724 0
Umut Erkek Türkçe Ummaktan doğan, güv... 752 0
Ünal Erkek Türkçe 1. Adın duyulsun, ta... 905 0
Ünalan Erkek Türkçe Adı duyulmuş, ün ka... 669 0
Ünaldı Erkek Türkçe Ün aldı 803 0
Ünalmış Erkek Türkçe Ün ve şan kazanmış 670 0
Ünalp Erkek Türkçe Tanınmış, ünlü, yiğ... 728 0
Unan Erkek Türkçe 1. Sadakat, bağlılık... 792 0
Ünan Erkek Arapça İnleme, nalan 808 0
Unat Erkek Türkçe Doğru yolu tutan. A... 773 0
Ünay Erkek Türkçe Ay gibi tanınmış, ü... 744 0
Ünek Erkek Türkçe 1. Kahraman, yiğit. ... 916 0
Üner Erkek Türkçe Tanınmış, ünlü yiği... 723 0
Ungan Erkek Türkçe 1. Onmuş kişi, mutlu... 851 0
Üngörmüş Erkek Türkçe Ün görmüş 809 0
Üngün Erkek Türkçe Ün gün 669 0
Üngür Erkek Türkçe Mağara 720 0
Ünkan Erkek Türkçe Tanınmış soydan gel... 792 0
Ünlem Erkek Türkçe Ses, seda, çağrı 704 0
Ünlü Erkek Türkçe Tanınmış, adı duyul... 778 0
Ünlüer Erkek Türkçe Tanınmış, ünlü kims... 592 0
Ünlüol Erkek Türkçe Adın duyulsun, ün k... 782 0
Ünlüsoy Erkek Türkçe Tanınmış soydan gel... 659 0
Ünsa Erkek Arapça Kadın, kız, nisa 807 0
Ünsaç Erkek Türkçe Adın duyulsun, ünlen... 3328 0
Ünsal Erkek Türkçe Adın duyulsun 702 0
Ünsan Erkek Türkçe (bkz. Ünsal) 736 0
Ünsel Erkek Türkçe Ünü sel gibi aşan 856 0
Ünseli Erkek Türkçe Ünü sellere benzeyen 820 0
Ünsev Erkek Türkçe Ünü seven 819 0
Ünseven Erkek Türkçe Ün seven 2224 0
Ünsever Erkek Türkçe Ün sever 699 0
Ünsevin Erkek Türkçe Ün sevin 765 0
Ünsi Erkek Arapça 1. Alışmış, sokulgan... 726 0
Ünsiyye Erkek Arapça (bkz. Ünsi) 885 0
Unsur Erkek Arapça Öğe, ilke, eleman 747 0
Ünüvar Erkek Türkçe 1. Ünü var. 2. Ünlü ... 739 0
Ünver Erkek Türkçe Ünlen, tanınmış ol,... 803 0
Ünverdi Erkek Türkçe Ün verdi. -(bkz. Ün... 660 0
Ünveren Erkek Türkçe Ün veren 665 0
Ünzil Erkek Arapça Gönderilmiş, indiri... 659 0
Ünzile Erkek Arapça (bkz. Ünzil) 614 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164