Bebek İsimleri - Dursunbey 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Ümmiye Erkek Arapça Anneye ait, anneyle... 896 0
Ümmü Erkek Bilinmiyor Umut vermek uğur get... 902 0
Ümmühan Erkek Arapça – Hükümdar anası. 818 0
Ümniye Erkek Arapça 1. Umut. 2. İstek, a... 820 0
Umran Erkek Arapça 1. Bayındırlık, mamu... 814 0
Ümran Erkek Türkçe (bkz. Ümran) 811 0
Umur Erkek Türkçe Görgü, bilgi, deney... 864 0
Umural Erkek Türkçe Görgü, bilgi, deney... 711 0
Umuralp Erkek Türkçe Görgülü, bilgili, y... 732 0
Umurbay Erkek Türkçe Görgülü, bilgili, s... 683 0
Umurbey Erkek Türkçe Görgülü, bilgili, k... 748 0
Umut Erkek Türkçe Ummaktan doğan, güv... 781 0
Ünal Erkek Türkçe 1. Adın duyulsun, ta... 935 0
Ünalan Erkek Türkçe Adı duyulmuş, ün ka... 680 0
Ünaldı Erkek Türkçe Ün aldı 819 0
Ünalmış Erkek Türkçe Ün ve şan kazanmış 687 0
Ünalp Erkek Türkçe Tanınmış, ünlü, yiğ... 755 0
Unan Erkek Türkçe 1. Sadakat, bağlılık... 821 0
Ünan Erkek Arapça İnleme, nalan 842 0
Unat Erkek Türkçe Doğru yolu tutan. A... 794 0
Ünay Erkek Türkçe Ay gibi tanınmış, ü... 772 0
Ünek Erkek Türkçe 1. Kahraman, yiğit. ... 948 0
Üner Erkek Türkçe Tanınmış, ünlü yiği... 752 0
Ungan Erkek Türkçe 1. Onmuş kişi, mutlu... 880 0
Üngörmüş Erkek Türkçe Ün görmüş 830 0
Üngün Erkek Türkçe Ün gün 686 0
Üngür Erkek Türkçe Mağara 753 0
Ünkan Erkek Türkçe Tanınmış soydan gel... 823 0
Ünlem Erkek Türkçe Ses, seda, çağrı 724 0
Ünlü Erkek Türkçe Tanınmış, adı duyul... 803 0
Ünlüer Erkek Türkçe Tanınmış, ünlü kims... 611 0
Ünlüol Erkek Türkçe Adın duyulsun, ün k... 801 0
Ünlüsoy Erkek Türkçe Tanınmış soydan gel... 683 0
Ünsa Erkek Arapça Kadın, kız, nisa 830 0
Ünsaç Erkek Türkçe Adın duyulsun, ünlen... 3392 0
Ünsal Erkek Türkçe Adın duyulsun 722 0
Ünsan Erkek Türkçe (bkz. Ünsal) 757 0
Ünsel Erkek Türkçe Ünü sel gibi aşan 885 0
Ünseli Erkek Türkçe Ünü sellere benzeyen 842 0
Ünsev Erkek Türkçe Ünü seven 845 0
Ünseven Erkek Türkçe Ün seven 2244 0
Ünsever Erkek Türkçe Ün sever 723 0
Ünsevin Erkek Türkçe Ün sevin 784 0
Ünsi Erkek Arapça 1. Alışmış, sokulgan... 765 0
Ünsiyye Erkek Arapça (bkz. Ünsi) 904 0
Unsur Erkek Arapça Öğe, ilke, eleman 778 0
Ünüvar Erkek Türkçe 1. Ünü var. 2. Ünlü ... 763 0
Ünver Erkek Türkçe Ünlen, tanınmış ol,... 822 0
Ünverdi Erkek Türkçe Ün verdi. -(bkz. Ün... 693 0
Ünveren Erkek Türkçe Ün veren 677 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164