Bebek İsimleri - Dursunbey 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Cinsiyet
Köken
İsim Cinsiyet Köken Anlamı Görüntülenme Yorum Sayısı
Vasfiye Erkek Arapça (bkz. Vasfı) 813 0
Vasi Erkek Arapça 1. Vasiyeti yerine g... 979 0
Vasıf Erkek Arapça 1. Vasfeden, vasıfla... 820 0
Vasıfe Erkek Arapça (bkz. Vasıf) 885 0
Vasık Erkek Arapça Güvenilen, emin, mu... 3576 0
Vasıl Erkek Arapça Ulaşan, kavuşan, ye... 957 0
Vasıla Erkek Arapça (bkz. Vasıl) 860 0
Vasile Erkek Arapça (bkz. Vasıl) 691 0
Vassaf Erkek Arapça Niteliklerini bildi... 901 0
Vassal Erkek Arapça 1. Vasleden, ulaştır... 838 0
Vassale Erkek Arapça (Eski) yazma eserle... 827 0
Vatan Erkek Arapça Yurt, ülke 779 0
Vazah Erkek Arapça Beyaz, güzel yüzlü ... 846 0
Vazahat Erkek Arapça Vazıhlık, açıklık 787 0
Vecaheddin Erkek Arapça Dinin yüceliği, onu... 848 0
Vecahet Erkek Arapça 1. Güzel yüzlülük, g... 805 0
Vecazet Erkek Arapça Sözün, veciz kısa o... 704 0
Vecdet Erkek Arapça Zenginlik, varsallı... 699 0
Vecdi Erkek Arapça Coşkunlukla ilgili,... 787 0
Vecdiye Erkek Arapça (bkz. Vecdi) 741 0
Vechi Erkek Arapça Yüzle ilgili, yüze ... 838 0
Vechiye Erkek Arapça (bkz. Vechi) 712 0
Vecibe Erkek Arapça Ödev, boyun borcu, ... 753 0
Vecid Erkek Arapça 1. Bir şeyin güzelli... 758 0
Vecih Erkek Arapça 1. Yüz, çehre. 2. Ta... 843 0
Vecihe Erkek Arapça (bkz. Vecih) 728 0
Vecihi Erkek Arapça 1. Güzellik, hoşluk,... 814 0
Veciz Erkek Arapça Kısa, derli toplu 702 0
Vecize Erkek Arapça Derin anlamlı, özlü... 738 0
Vecne Erkek Arapça Yanak yumrusu, elma... 801 0
Vedîatullah Erkek Arapça Allahın emaneti, di... 0 0
Veda Erkek Arapça 1. Ayrılırken söylen... 877 0
Vedat Erkek Arapça Sevgi, dostluk 841 0
Vedi Erkek Arapça Başkasının malını s... 809 0
Vedia Erkek Arapça Saklanılması, korun... 848 0
Vedid Erkek Arapça Dost, sevgisi çok o... 868 0
Vedide Erkek Arapça (bkz. Vedid) 705 0
Vedud Erkek Arapça 1. Çok muhabbetli, ç... 786 0
Vefa Erkek Arapça 1. Sözünü yerine get... 838 0
Vefai Erkek Türkçe Vefa ile ilgili 805 0
Vefakar Erkek Farsça Sevgisi geçici olma... 788 0
Vefi Erkek Arapça 1. Vefalı, bağlı. 2.... 799 0
Vefia Erkek Arapça 1. Vefalı, sevgisi g... 790 0
Vefik Erkek Arapça Uygun, muvafık, ark... 761 0
Vefika Erkek Arapça (bkz. Vefik) 726 0
Vefir Erkek Arapça Çok, bol 746 0
Vefire Erkek Arapça (bkz. Vefir) 747 0
Vefret Erkek Arapça Çokluk, bolluk 709 0
Vehb Erkek Arapça Bağışlama, bağış, v... 965 0
Vehbi Erkek Arapça Allahın ihsanı sonu... 799 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164